Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2024

Charita Veselí nad Moravou děkuje všem dárcům za jejich štědrost, pohostinnost a vlídné přijetí koledníků při letošní Tříkrálové sbírce.

Tříkrálová sbírka přináší nejen radost a požehnání do našich domovů, ale především konkrétní pomoc pro lidi z našeho okolí, kteří ji potřebují.

Sbírka je ukázkou toho, že i v dnešním světě dokážeme všichni spolupracovat na společném díle. Letošní sbírka předčila naše očekávání. Podrobný přehled vybraných částek je na nástěnce v kostele sv. Maří Magdaleny a také na stránkách charity www.veselinm.charita.cz

Charita také děkuje všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas a energii, vyšli do ulic a rozdávali lidem radost a požehnání.

Ve Velké nad Veličkou se letos vybralo 97 377,- Kč a v Javorníku se vybralo 33 013,- Kč

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2023

Charita Veselí nad Moravou srdečně děkuje všem dárcům, kteří přispěli v letošní Tříkrálové sbírce.

Děkujeme, že jste začali nový rok dobrým skutkem! Děkujeme, že jste otevřeli své domovy i svá srdce a velmi si ceníme, že i v této nelehké době myslíte na nemocné a potřebné, kterým Charita pomáhá.

Ve farnosti Velká nad Veličkou se vybralo 96 285,- Kč a ve farnosti Javorník se vybralo 33 086,- Kč. Celkem za obě farnosti se vybralo 129 371,- Kč.

Upřímné Pán Bůh zaplať!

Podrobný přehled je na nástěnce vzadu v kostele.