Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021

Charita Veselí nad Moravou srdečně děkuje všem dárcům, kteří přispěli v letošní Tříkrálové sbírce. Je nám líto, že letos nemohli koledníci osobně přinést požehnání do Vašich domovů. Věříme, že tato zvláštní doba pomine, dá-li Bůh, a příští rok se již osobně s koledníky setkáte. Ujišťujeme Vás, že jsme Vám nablízku i v této nelehké covidové době a díky Vašim dobrým skutkům můžeme i nadále pomáhat nemocným a potřebným.

Děkujeme, že jste začali nový rok dobrým skutkem! Vždyť: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2Kor. 9,7)

Ve farnosti Velká nad Veličkou se celkem vybralo 23 043,- Kč a ve farnosti Javorník 14 920,- Kč.

Upřímné Pán Bůh zaplať!

Podrobné informace jsou na nástěnce vzadu v kostele sv. Máří Magdaleny ve Velké nad Veličkou.

Tříkrálová sbírka 2021

Charita ČR sděluje,
že na základě rozhodnutí Rady Charity ČR vydal ředitel Arcidiecézní charity Olomouc metodický pokyn ke zrušení klasické formy koledování v rámci Tříkrálové sbírky 2021, vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19.


Dárci mají možnost přispět:

 1. osobně do pokladničky Charity, a to:
  • ve farním kostele sv. Máří Magdaleny ve Velké nad Veličkou (od 31.12.2020 do 10.1.2021)
  • na OÚ ve Velké nad Veličkou – v pracovní dny u p. Evy Letovské, dveře č. 107 (od 4.1.2021 do 11.1.2021)
  • na faře Českobratrské církve evangelické v Javorníku nad Veličkou (od 31.12.2020 do 10.1.2021)
  • na OÚ v Javorníku nad Veličkou – v pracovní dny u p. Petry Ščasné (od 4.1.2021 do 11.1.2021)
 2. prostřednictvím Online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz
 3. prostřednictvím bankovního převodu
 4. nebo prostřednictvím dárcovské SMS.


Více informací na webu www.trikralovasbirka.cz


Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!


(Mgr.,Bc. Janůšová Drahomíra, DiS., MBA, v.r., koordinátorka TKS)
Ve Velké nad Veličkou 30.12.2020

Ministerstvo zavádí roušky ve všech vnitřních prostorách po celé ČR

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od 10. září 2020, opětovně k povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách budov, a to na území celé ČR.

Více: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200909ministerstvo-zavadi-rousky-ve-vsech-vnitrnich-prostorach-po-cele-cr?fbclid=IwAR3aaM6l0SGQAXnbbr2rPFGzizMUHYYjBO5qhOQ-2nrPIHcLoKsv37n-x4o

Od 25. května se navyšuje počet osob na bohoslužbách až na 300

Na základě upřesnění vlády ze dne 15. 5. 2020 pro další fázi uvolňování pravidel, budou od 25. května povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel:

– V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
– Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
– Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
– Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
– Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
– Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
– Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
– Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
– Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
– Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
– Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Zdroj: Církev.cz

Povoleny bohoslužby za účasti 15 osob

Vzhledem k rozvolnění vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 je ode dnešního dne, tj. 24. dubna 2020 povoleno sloužit bohoslužby s účastí maximálně 15 osob.

Aktuální pořad bohoslužeb v naší a kuželovské farnosti, který na tyto změny reaguje, najdete zde na webu v sekci Bohoslužby.

Více informací: Církev.cz: Bohoslužby za účasti 15 osob jsou povolené již od 24. dubna

Informace z arcibiskupství:
Z rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou od 24. dubna 2020 povolené bohoslužby za popsaných podmínek s účastí do 15 osob. To znamená, že ve většině farností není třeba omezovat bohoslužby všedního dne, protože počet účastníků obyčejně nepřesahuje počet 15. Od toho dne je také třeba za dodržení stanovených podmínek nabízet věřícím svátost smíření. Považuje se za vhodné zpovídat ve větší místnosti než je zpovědnice, například v sakristii. Kde je kostel na hřbitově či má kolem sebe parčík, je možné přenášet bohoslužbu do reproduktoru před kostel. Pokud venku lidé dodrží předepsané odstupy a použijí roušky, nepočítají se do dovoleného počtu a je možné jim před kostelem podat svaté přijímání. Předpokládá se, že budou postupně povolovány větší počty účastníků a od 8. června skončí omezování počtu.

Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

Olomoucká arcidiecéze

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 
9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis – přenos bude možné sledovat zde
Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu

Brněnská diecéze 

9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 – přímý přenos na ČT2, z kostela sv. Jakuba, celebruje místní farář P. Jan Pacner. Bohoslužbu naladíte také na Radiu Proglas.

Následující živé přenosy můžete sledovat na YouTube kanále farnosti: https://www.youtube.com/channel/UCwxyRL4s0sQnIXq_ImNRBBw/featured
9.4. Zelený čtvrtek 17.30 Památka Poslední večeře Páně 
celebruje Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský
10.4.  Velký pátek 15.00  Památka Umučení Páně
celebruje ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály
11.4.  Bílá sobota – Vigílie Zmrtvýchvstání Páně 21. 00
celebruje Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský
Liturgické zpěvy J. Olejníka Zpěv Petr Kolař
12. 4.  Něděle Zmrtvýchvstání Páně 9.00
celebruje Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský    
katedrální žestě a varhany Petr Kolař

Plzeňská diecéze

Termíny velikonočních bohoslužeb s biskupem Tomášem Holubem přenášených online:

5. dubna Květná neděle v 10.30
9. dubna 
Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna 
Velký pátek v 15.00
11. dubna 
Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00
12. dubna 
Boží Hod Velikonoční v 10.30


Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete sledovat na YouTube a na Facebooku Plzeňské diecéze.

Ostravsko-opavská diecéze

4. dubna Květná neděle v 18.00 – přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Další bohoslužby bude možné sledovat v přímém přenosu na webu farnosti katedrály Božského Spasitele http://farnostmostrava.cz/ :
5. dubna Květná neděle v 7.00
9. dubna Missa chrismatis v 9.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 20.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 18.00 – přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Královehradecká diecéze

Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha tyto bohoslužby, které budou přenášeny online:

5. dubna Květná neděle v 9.30 – přímý přenos zde
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00 
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 20.30 
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

Všechny bohoslužby můžete sledovat přes Youtube, odkazy najdete v dané dny na diecézní stránce http://www.bihk.cz/

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat