Výuka náboženství

Výuka náboženství pro 1. – 9. třídu ZŠ probíhá na Masarykově základní škole ve Velké nad Veličkou a na Základní škole Kuželov ve školním roce 2020/2021 podle tohoto rozvrhu:

Výuka v obou farnostech začne v týdnu od 7. 9. 2020.

Přihlášky dětí do náboženství si můžete vzít vzadu v kostele.