Výuka náboženství

Výuka náboženství pro 1. – 9. třídu ZŠ probíhá na Masarykově základní škole ve Velké nad Veličkou a na Základní škole Kuželov ve školním roce 2021/2022 podle tohoto rozvrhu:

Přihlášky dětí do náboženství si můžete vzít vzadu v kostele.