Liturgická schola

Nahrávky

Bohuslav Korejs – Velikonoční (4. 4. 2021: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – obětní průvod)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


J. M: Toušková – Zpívej haleluja (4. 4. 2021: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – přijímání)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


Soudce všeho světa, Bože (2. 4. 2021: Velký pátek – přijímání)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, violoncello: Anna Kománková.


J. Chepponis: Festival Alleluia (25. 7. 2020: Zpěv před evangeliem na svátek patronky našeho kostela, sv. Marie Magdalény)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


John Michael Talbot, Josef Hrubý: Rájem (25. 7. 2020)

Schola pod vedením Mgr. Marie Srnské.