Liturgická schola

Nahrávky

P. Josef Olejník: Velikonoční sekvence; Aleluja (31. 3. 2024: Zmrtvýchvstání Páně – před evangeliem)


Zd. A. Mička: 1. velikonoční píseň (23. 4. 2023: 3. neděle velikonoční – přijímání)


Zd. A. Mička: 2. velikonoční píseň (9. 4. 2023: Slavnost Zmrtvýchvstání Páne – přijímání)


John Rutter: Candlelight Carol (24. 12. 2022: Vigilie Narození Páne – přijímání)


Bohuslav Korejs: Velikonoční (4. 4. 2021: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – obětní průvod)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


J. M: Toušková: Zpívej haleluja (4. 4. 2021: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – přijímání)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


Soudce všeho světa, Bože (2. 4. 2021: Velký pátek – přijímání)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, violoncello: Anna Kománková.


J. Chepponis: Festival Alleluia (25. 7. 2020: Zpěv před evangeliem na svátek patronky našeho kostela, sv. Marie Magdalény)

Schola pod vedením Adama Zálešáka, varhany: David Motyčka.


John Michael Talbot, Josef Hrubý: Rájem (25. 7. 2020)

Schola pod vedením Mgr. Marie Srnské.