Farní rady

Ekonomická rada

 • Ing. Janůš Tomáš
 • Jež Dušan
 • Ing. Srnský Jan
 • Ing. Škopík Vlastimil

Pastorační rada

 • Mgr. Huserek Jan, MA
 • Mgr. et Mgr. Janůšová Drahomíra, DiS., MBA
 • MUDr. Miškeřík Jan
 • Bc. Motyčková Kristýna
 • Slováková Anna
 • Ing. Šajdler Pavel, Ph.D.
 • Šmehlíková Jitka, DiS.
 • Tomešková Anežka
 • Turánková Eva
 • Bc. Zálešák Adam