Farní rady

Ekonomická rada

 • Vlastimil Škopík
 • Dušan Jež st.
 • Ing. Jan Srnský
 • Ing. Tomáš Janůš

Pastorační rada

 • Anna Slováková
 • Drahomíra Janůšová
 • Pavel Šajdler
 • Jitka Šmehlíková
 • MUDr. Jan Miškeřík
 • Bc. Kristýna Motyčková
 • Eva Turánková
 • Jan Huserek
 • Adam Zálešák
 • Anežka Tomešková